Vilka är Droginformation.nu?

Droginformation.nu är en ideell förening som arbetat med pengainsamlingar i över 25 år för att kunna utbilda och hjälpa barn, unga och vuxna när det kommer till droger. Vi är rikstäckande och arbetar över hela landet. Vårt syfte är att stärka unga genom att ge information som de lätt kan ta till sig och känna igen sig i – så att de kan stå emot grupptryck och fatta egna beslut. En annan viktig bit är att vi pratar om vikten av att ha mål i livet.

Vi arbetar för att få ut lättförståelig information som man kan känna igen sig i – inget krångligt språk och inget rabblande av komplicerad fakta – detta går som en röd tråd både i föreläsningar, filmer och skrivet material. En enkelhet tillsammans med fakta som är lätt att ta till sig – vi har en stor mångfald i vårt land och oavsett bakgrund vill vi försöka göra kunskapen tillgänglig för så många som möjligt.

Hur bekämpar man drogmissbruk i samhället

Det finns många sätt att hjälpa människor när det kommer till droger och drogmissbruk. Drogförebyggande insatser, behandling av missbrukare, utbildning och information är några. Vi har valt att jobba med förebyggande insatser som t ex sommarläger, föreläsningar och olika utbildningar både i skrift och på film.

Vanliga droger bland unga

Den absolut vanligaste drogen bland unga är alkohol och när det kommer till narkotika så är det cannabis ( hasch och marijuana). Sverige ligger ganska bra till internationellt sett och enligt de senaste undersökningars så minskar användandet av alkohol. Man tror att det beror på bl a en ökad medvetenhet om hälsa men även förebyggande arbete och dataspel. Man tror också att inflytande från andra kulturer spelar roll här.

När det kommer till användandet av cannabis så ser vi att minskning av användandet har stannat av och ca 20 % av killarna i gymnasiet har testat cannabis och bland tjejerna är det ca 14 %.

Missbruk droger

Man tror att ungefär var tionde svensk missbrukar droger – i kategorin finns då alkohol, narkotika och tabletter. Det blir ungefär 1 miljon personer. Detta påverkar många olika delar av samhället såsom arbetet och familjen. Det blir även stora ekonomiska kostnader och slitningar i mellan mänskliga relationer.

När man missbrukar droger bygger kroppen upp tolerans – vilket är ett sätt för kroppen att skydda sig mot drogen – det innebär att effekterna blir mindre och att missbrukaren måste ta mer av drogen för att få ruset.

Ett beroende kan utvecklas och missbrukaren känner att han måste ha drogen – om inte, så får han plågsamma reaktioner vilka kan hålla på i fler dagar.

 

Olika typer av droger

Det finns olika typer av droger och man brukar dela in dom i olika huvudgrupper som ni kan se nedan. Vi har beskrivit de olika drogerna på våra fakta sidor och ni kan lätt klicka på länkarna om ni vill ha mer information. Vi har även e-böcker som ni kan ladda ner kostnadsfritt.

  • Alkohol – öl, vin, sprit.
  • Cannabis – hasch, marijuana, hascholja m.fl.
  • Opiater – . heroin, opium, morfin m.fl.
  • Centralstimulerande droger – amfetamin, kokain m.fl.
  • Hallucinigena droger – LSD, vissa svampar, ecstacy m.fl.
  • Läkemedel – bensodiazepiner, sömnmedel m.fl.
  • Tobak – cigaretter, snus mm.
Flashback

En flashback är när en person upplever ruseffekter utan att ha tagit drogen på nytt. Detta fenomen har rapporterats av personer som tagit cannabis men även LSD. Ett annat ord för flashback är ekotripp. Idag finns det olika teorier om detta fenomen.